!

Welkom

Op deze website kunt u afhankelijk van uw rol:

- Energielabels voor gebouw(delen) registreren;
- Energielabels opvragen;
- Afschriften (PDF-documenten) energielabels voor woningen downloaden;
- Eigen NAW-gegevens wijzigen;
- Certificaathouders toevoegen (alleen certificerende instelling);
- Rekensoftware registreren (alleen certificerende instelling);Wilt u alle geregistreerde energielabels in één keer opvragen, dan kunt u gebruikmaken van de generieke "EP-online webservice". Voor toegang vult u de gebruikersverklaring in.

Wilt u als EPA-U adviseur de huidige opname methodiek voor utiliteitsgebouwen, veel gestelde vragen inzien of een vraag stellen?

Meldt u dan nu aan op het nieuwe platform www.epa-adviesplatform.nl

 

Energielabels voor woningen

 

Op de site Zoek je energielabel kan iedereen het voorlopige of geregistreerde energielabel van een woning raadplegen.

Sinds 1 januari 2015 is het bij verkoop of verhuur verplicht om een definitief energielabel te overhandigen. een voorlopig energielabel is dan niet voldoende.

Zie ook rvo.nl/energielabel.

Op de Webpagina http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/hulpmiddelen-tools-en-inspiratie-gebouwen/ep-online vindt u de laatste stand van zaken zoals data rondom gepland onderhoud en mogelijk voor u relevante berichten. 

 

 

 

Energielabel raadplegen