EP-Online

Releasenotes EP-Online

Onderstaand staan de wijzigingen per release beschreven. Adviseurs en Certificerende Instanties kunnen aanvullende informatie lezen nadat ze zijn ingelogd.

Versie 113

1 augustus 2023

Het afschrift van een energielabel geregistreerd na 1-8-2023 heeft een digitale ondertekening. Daardoor kunt u aan de hand van een stappenplan controleren of het afschrift daadwerkelijk is uitgegeven door RVO. Meer informatie kunt u terugvinden via onze homepage www.ep-online.nl

Gebruik detailaanduiding bij Woningbouw

Renovatiestandaard Utiliteitsbouw.

Gebruikersbeheer inzage labels CH

Gebruik gebouwtype bij BAG standplaats_id

Maatwerk advies certificering in organisatieprofiel opgenomen

Zoeken in Organisatie en Gebruikers

Op het afschrift energielabel u-bouw is opgenomen dat de geldigheid het te verifiëren is in EP-Online.

Voor de u-bouw renovatiestandaard aanpassingen gedaan aan het afschirft energielabel zodat deze per 1 juli goed weergegeven worden op het afschrift.

Rapportage geregistreerde energielabels

Rapportage Totaal aantal registraties per CH

Maatwerkadvies

Gebruikersoverzicht redirect.

Geblokkeerde certificaathouders zichtbaar in rapportage.

Registratiebestanden zichtbaar na vervangen.

BENG eisen worden in EP-Online niet meer getoond bij appartementen.

Foutmelding duidelijker bij vervangen door andere adviseur.

Controle op dubbele project namen

Examennummer gebruikersprofiel tonen op afschrift

Versturen e-mail met afschrift

Na intrekken van referentiewoning blijven de labels van overige woningen zichtbaar.

Rapportage Geregistreerde Energielabels veld Scope

Foutmelding onjuiste BAG-id's

Beoordelingsrichtlijn intrekken voor CH geldt ook voor AD

Wijzigen afzender bij e-mails vanuit EP-Online

Zakelijke gebouweigenaren zien nu weer alle labels van bedrijfsverzamelgebouw of referentiewoning waar zij eigenaar van zijn. De tellingen in het overzicht van de zakelijke gebouweigenaren zijn ook aangepast.

In het totaalbestand wordt een label van het type Vergunningsaanvraag die gekoppeld is aan het label van het type Oplevering niet meer getoond. Bij de oplevering komt de vergunningsaanvraag immers te vervallen.

Rapportage geregistreerde energielabels bevat naam adviseur

Inlog menu

Invoering TVS4 eHerkenning

Label afschrift blok 'berekende energiegegevens'

Homepage EP-Online heeft nieuwe lay-out