Welkom
Energielabel zoeken

Inloggen Adviseur, CI of Gebouweigenaar

Vanaf donderdag 1 april is de knop om in te loggen in EP-online gewijzigd. Bent u Adviseur of een certificatie instelling,  dan kunt u gebruik maken van de knop ‘Inloggen Adviseur/CI’. Bent u een zakelijke woningeigenaar dan kunt u het afschrift van uw energielabel downloaden door in te loggen met eHerkenning via de knop ‘Inloggen gebouweigenaar’. 

 

Inloggen met eHerkenning

Sinds 4 januari j.l. dient u als adviseur in te loggen met eHerkenning niveau 3. Alvorens u dit kunt doen dient u de eHerkenning te koppelen aan uw adviseur account van EP-online. Zorg dat u uw gebruikersnaam van EP-online bij de hand heeft alvorens u dit koppelen start. Let op dit is een andere gebruikersnaam dan uw eHerkenningsaccount. Weet u niet meer wat uw gebruikersnaam is stuur dan een e-mail naar klantcontact@rvo.nl.

 

NTA

Sinds 1 januari 2021 wordt de energieprestatie van gebouwen bepaald op basis van de NTA 8800. Meer informatie is hier te vinden.

 

Welkom

Op deze website kunt u afhankelijk van uw rol:

- Energielabels voor gebouwen registreren
- Energielabels zoeken en bekijken
- Eigen gegevens wijzigen
- Certificaathouders toevoegen
- Mutatiebestanden downloaden

Wilt u alle geregistreerde energielabels in één keer opvragen in een Excel bestand? Dat kan hier.

Wilt u real-time geregistreerde energielabels opvragen, dan kunt u gebruik maken van de 'Openbare data' in EP-online en de webservice. Hiervoor vraagt u een API key aan.

Hier vindt u de handleidingen voor EP-Online.

Wilt u als EPA adviseur informatie over de methodiek en werkwijze of een vraag stellen? Meld u dan aan op het platform www.epa-adviesplatform.nl.

 

Energielabels voor woningen

Sinds 1 januari 2015 is het bij verkoop of verhuur verplicht om een definitief (geregistreerd) energielabel te overhandigen. Zie ook Energielabel voor woningen.

Op de site Zoek je energielabel kan iedereen het geregistreerde energielabel van een woning zoeken.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website EP-online.